DESIGNSAMARBEJDE

Få løst en udfordring i virksomheden - med en designworkshop

Design er at designe et design. Produkt, service OG proces. Flere undersøgelser har vist, at virksomheder, der arbejder med design, klarer sig bedre. De har højere eksportandel, en højere vækstrate og kan konkurrere på flere parametre end pris.

Analyser fra Erhvervsstyrelsen viser, at virksomheder, der anvender design i forretningsudvikling klar sig markant bedre end tilsvarende virksomheder, der ikke anvender design.

En svensk analyse fra 2011 har desuden påvist, at virksomheder med strategisk brug af design er op til 50 % mere lønsomme end andre virksomheder.

I HAU ser vi et stort potentiale i at fremme viden, kompetencer og færdigheder inden for design - ved at bygge bro mellem studerende, kandidater og erhvervslivet. Vi gør det gerne som en designworkshop, hvor en gruppe HAUr kommer ud til jer. Med vores opdaterede designviden og værkstøjer hjælper vi jer med at løse jeres udfordring.

HAU netværksforening for designstudierne Kolding GJD virksomhedsworkshop

Virksomheden briefer om udfordringen og opgaven.

HAUr i gang med gruppevis at give bud på Georg Jensen Damasks designudfordring.

Designudfordringer løses i virksomhedworkshops

HAUr har POWR og får endnu mere, når de løser designopgaver ude i virksomhederne. Se hvad HAUr er gjort af og kan gøre af forskel i jeres virksomhed ved at få en workshop hos jer med en gruppe af HAUr. Vi har tidligere haft workshops på og med fx Georg Jensen Damask og Flying October og løst udfordringer sammen med dem.

Vi søger virksomheder indenfor alle brancher, der tør åbne dørene for HAU til en workshopsdag, hvor vores medlemmer kan tage hånd om jeres nuværende og fremtidige udfordringer med fokus på:

  • Forretningsudvikling og strategi
  • Forbrugeradfærd og brugerundersøgelser
  • Marketing, branding og kommunikation
  • Produkt- og serviceudvikling

Vi søger også virksomheder til projekter, specialeskrivning og jobs.

Kontakt os, hvis du har et projekt eller en udfordring, der kan løftes af ekstern designhjælp.

Vi glæder os til at designe i din virksomhed!