GENERALFORSAMLING 2016 & `DESIGNS MANGE FACETTER´


Foreningens tredje fødselsdag blev fejret!

Vi har i år slået den officielle generalforsamling sammen med et indslag, der helt efter foreningens vision, fremmede vores viden. 9 meget vidende designkendere var inviteret til at indvie os i nogle af de mange fantastiske spændende facetter som design har eller indgår i.

Vi siger dem alle 9 mange tak!

De 9 var:

 • Oplægsholder nr. 1/ Trine Højbak Møller Gøttsche / Emne: Hvordan designes kropsbåren sundhedsteknologi?
 • Oplægsholder nr. 2/ Jørn Guldberg / Tema: Børge Mogensens/FDB's J39: historik, myter, rygter - og hvad vi må leve med ikke at kunne dokumentere?

 • Oplægsholder nr. 3/ Kim Aagaard Holm / Emne: Design thinking

 • Oplægsholder nr. 4/ Anders Haug / Emne: Bæredygtigt design eller bjørnetjenester.
 • Oplægsholder nr. 5/ Mads Nygaard Folkmann / Emne: Design er også æstetisk produktdesign.

 • Oplægsholder nr. 6/ Ulrik Jurgersen / Emne: Er design specielt meningsskabende?

 • Oplægsholder nr. 7/ Tau Ulv Lenskjold / Emne: Forskning i Social Design med Social Design Against Crime som case.

 • Oplægsholder nr. 8/ Sara Staunsager / Emne: Design i en museal kontekst

 • Oplægsholder nr. 9/ Mette Strømgaard Dalby

Efter `Designs mange facetter´ var HAU vært for en let anretning og et glas champagne til en skål for foreningen.

Derefter fortsatte vi med officiel generalforsamling hvor foreningens fremtid skal sikres. 

`Designs mange facetter´ var åben for alle – også de, der ikke er tilknyttet universitetet. 

`DESIGNS MANGE FACETTER´

GENERALFORSAMLING

Presse


Program

16.30 – 17.00: Arrangementet starter og der er fødselsdagsKAGEMAND til alle!

17.00 – 18.30: DesignTalk (Auditorium, SDU Kolding)

18.30 – 19.00: Medlemsspisning (Gæstecafé, Plan 6, SDU Kolding)

19.00 – 21.00: Generalforsamling (Gæstecafé, Plan 6, SDU Kolding)

21.00 – 22.00: Netværk og hygge (Ubåden har åben) 

Dagsorden generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse, suppleanter, formand og revisor
 6. Eventuelt 

Arrangementet er afholdt!