Forslagsændringer til vedtægter

Generalforsamlingen d. 26. oktober 2018

  1. Der stilles forslag om at ændre forholdene omkring underviserposten i bestyrelsen, således at denne kun besættes for et år ad gangen. Ligeledes stilles der forslag om, at den valgte underviser deltager i et bestyrelsesmøde pr. kvartal.

 

  1. Der stilles forslag om at ændre forholdene omkring et medlemskab, således at et medlemskab ikke automatisk udløber efter et år og derefter kræver aktiv genindmeldelse, men skal afmeldes aktivt ved skriftlig udmeldelse.

 

  1. Der stilles forslag om at ændre betingelserne for den gratis medlemskabsperiode for nye studerende, således at tidligere medlemmer, herunder tidligere gratis medlemmer af foreningen, ikke kan benytte sig af den gratis medlemsperiode.