Hvad at være med i bestyrelsen?

Hvor meget kræver det at være med i bestyrelsen, hvordan er rollefordelingen og, hvad vil det sige at være suppleant?

Arbejdsroller

Foruden de 3 faste roller er der andre arbejdsopgaver, der skal varetages. Det er  eksempelvis at stå for arrangementer, være ansvarlig for hjemmesiden, sørge for nyhedsbreve, medlemsregistrering og varetage HAUs sociale medier. Arbejdsopgaverne fordeles internt i bestyrelsen efter ønske og lyster. Vi stiller efter at have flere på samme opgave.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af repræsentanter fra BA-uddannelserne, KA-uddannelserne, dimittender og undervisere fra SDU. Minimum een fra hver kategori.

 

Bestyrelsen består af tre faste roller:

En formand

En næstformand

En kasserer

Formanden vælges på generalforsamlingen. De øvrige roller fordeles og besættes i bestyrelsen.

Hvor meget kræver det at være med i bestyrelsen?

Bestyrelsen samles en gang om måneden i tidsrummet 17.00-20.00.  Møderne planlægges i starten af bestyrelsesåret. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, inviteres en suppleant i stedet..

Udover bestyrelsesmøderne er det meget forskelligt, hvor meget arbejde det kræver. Nogle arbejder ugentligt med HAU-opgaver, imens andre arbejder sjældnere. Det kommer an på dine arbejdsopgaver og den indsats, som du kan lægge. Er man eksempelvis ansvarlig for et event, vil der typisk være et lidt arbejdspres op til arrangementet. Vores arbejde er frivilligt, og vi er gode til at hjælpe hinanden – især, når vi afholder arrangementer.

Suppleanter

Som suppleant til bestyrelsen bliver du inviteret med til møder, hvis bestyrelsesmedlemmerne ikke har mulighed for at deltage.

Som suppleant kan du være med til lave arrangementer eller  påtage dig andre opgaver. Det er dog IKKE et krav, at du sidder i bestyrelsen, hvis du gerne vil stå for et arrangement! Alle kræfter er velkomne.

Se her, hvem der sidder i den nuværende bestyrelse og, hvilke arbejdsroller de varetager.