INDKOMNE FORSLAG - GENERALFORSAMLING 2015

HAU bestyrelsen stiller følgende forslag

a) Oprettelse af underudvalg.

Vi ønsker at styrke og støtte initiativer og samtidig sikre faste ressourcer, der kan bidrage til at støtte foreningens vision og det sociale fælleskab blandt medlemmerne for på den måde også at forstærke det faglige og professionelle netværk. Derfor opfordrer vi til at medlemmer efter interesse går sammen i udvalg, der skal fungere under og aflaste bestyrelsen. Udvalg vil kunne gøre brug af foreningens relationer, kanaler og støttes økonomisk af foreningens midler. Idéer til udvalgs aktiviteter: sommerfest-/julefrokost, studietur, virksomhedsbesøg, adobe-kurser, filmaften, teater/udstillingsture.

HAU-åen er indbegrebet af værdsættelse af initiativ – vi ser frem til at høre jeres idéer!  

b) Vedtægtsændringer

Se de gældende vedtægter her.

  • Tilføjelse §3:

”Hvis et bestyrelsesmedlem går på orlov fra bestyrelsesarbejdet kan vedkommende i særlige tilfælde (fx. Barsel eller lignende livsændringer) ved førstkommende generalforsamling vælge at stoppe og dermed udtræde efter en halv valgperiode (= 1 år) Indtil generalforsamling varetages bestyrelsesmedlemmets arbejde af en suppleant”

  • Ændring §5:

”Næstformanden er sekretær for bestyrelsen”

ændres til

”Næstformanden er stedfortræder hvis formanden er forhindret”

  • Ændring §7:

”Nye studerende med studiestart i september får de første måneder gratis og betaler først for medlemskab i kommende kontingentår efter førstkommende generalforsamling”

ændres til

”Nye studerende med studiestart i september får de sidste måneder af indeværende kontigentår gratis (dvs. 1. sept. – 31. okt.) og betaler først for medlemskab i kommende kontingentår efter førstkommende generalforsamling”