Sommeren over vil vi offentliggøre nogle mini-interviews, foretaget af HAUs bestyrelsesmedlemmer her på siden. Interviewet af Thomas Holst Madsen er lavet af bestyrelsesmedlem Freja Rosengreen Jørgensen. Hun er lige dimiteret fra SDU og har nu en bachelor i Erhvervsøkonomi - Design og forretningsudvikling. Freja har i HAU ansvaret for det grafiske og de sociale medier.

MINI-INTERVIEW 3/THOMAS HOLST MADSEN, D2I

HAU Netværksforeningen for designstudierne SDU Kolding Design Mni-interview Thomas Holst Madsen

"Designtænkningen forholder sig til fortiden og nutiden for at kunne skabe potentialet for fremtiden. I design søger vi altid fremad"

 

Hvem er du?

”Jeg hedder Thomas Holst Madsen og jeg er senior designkonsulent i D2i - Design to Innovate. Vi hjælper virksomheder med at skabe vækst ved at få dem til at anvende designtænkning, på alle trin af Designtrappen. I mere teknisk forstand er D2i en klynge, som er bindeleddet mellem det offentlige, det private og forskning – i det her tilfælde på design”.

 

Hvad er design for dig?

”Generelt set så er design for mig fire ting, kreativitet, tværfaglighed, æstetik og tid. Kreativitet handler om at tænke nyt og få nye idéer, som i designfaget under ét kan betegnes som resultatet af de kreative metoder.

Tværfagligheden kommer af, at vi som designere bruger samarbejdet med andre fagligheder til at skabe gruppedynamik og stimulere den viden og inspiration vi nødvendigvis må have fra hinanden i et team.

Æstetik kunne jeg tale længe om, for det er det redskab, vi mennesker bruger til at tolke vores indtryk fra omverden. Om noget er tiltrækkende eller frastødende, om vi kan se os selv bruge et bestemt produkt eller indgå en bestemt sammenhæng. Æstetikken er et vigtigt omdrejningspunkt for vores personlige kernefortælling om os selv som mennesker.

Tid skal med, fordi designtænkningen forholder sig til fortiden og nutiden for at kunne skabe potentialet for fremtiden. I design søger vi altid fremad.

Alle fire elementer er interessante i sig selv, men det bliver først rigtig interessant, når vi sætter dem sammen og dermed opdager, at mennesket bliver omdrejningspunktet – som et slags ”femte” element”.

 

Hvordan arbejder du med design?

”Det afhænger lidt af den rolle, som jeg indtager. I D2i formidler jeg, hvad design er og hvad design kan, når jeg f.eks. holder oplæg og workshops eller er ude som konsulent i de virksomheder, der er medlem af D2i. Man kan sige, at vi fortæller virksomhederne, hvad de kan få ud af at bruge design og hvad de selv skal kunne for at forløse deres potentiale.

Jeg er også selv designer og har arbejdet både i større virksomheder og som selvstændig igennem flere år. Det har givet mig stor erfaring gennem forskellige designprojekter, både inden for industrielt design, livsstilsprodukter og kunstprojekter”.

 

Hvilket design vil du fremhæve som et eksempel på et godt design?

”Jeg kan nævne et lokalt og virkeligt godt eksempel på design, fordi det rammer plet hos både kunder og bruger. Det er i principettet hverken et æstetisk eller lækkert produkt, men stadig bemærkelsesværdigt:

Det er en case fra designbureauet Developa i Kolding, som har lavet et projekt for virksomheden Pieter Mouritsen. De laver udstyr til offshore-industrien. Offshore-industrien sætter enormt store krav til det udstyr, der bruges, fordi miljøet på f.eks. en boreplatform er ekstremt hårdt og uforudsete nedbrud og reparationer er meget omkostningstunge.

Den nye løsning er godt design, fordi der både er tænkt i nogle nye produktløsninger som hjælper brugeren og nogle nye forretningsmodeller, som er til gavn for kunden og dermed naturligvis også for Pieter Mouritsen. Det er rent win win win hele vejen”.

Link til Developas case

 

Hvor finder du inspiration til dit arbejde med design?

”Det gør jeg alle mulige steder. Der er stor inspiration i at møde virksomheder og opleve, hvad det er for nogle udfordringer, de har. D2i er jo en klynge og omkring os er der virksomheder, videns-institutioner og det erhvervs politiske systemer. De er alle sammen med til at inspirere i større eller mindre grad, men især virksomhederne er med til at inspirere.

Udover det, så bliver jeg inspireret af læsning: Alt fra designbøger til filosofibøger. Jeg synes især det fagfilosofiske omkring æstetik, ledelse og kreativitet er inspirerende, ligesom psykologi og særligt adfærdspsykologi giver anledning til refleksion. Vi skal huske at designfaget er en tværfaglig disciplin og vi trækker viden, metoder, processer og alt muligt andet fra andre fagligheder. Det er vigtigt at blive inspireret af andre”.

 

Hvilke fremtidige udfordringer tænker du design skal eller kan være med til at løse?

”Design bliver heldigvis mere og mere anerkendt og brugt på flere og flere områder. Det er ikke kun smukke møbler og livsstilsprodukter mere. Vi bevæger os længere og længere op ad Designtrappen og virksomhederne bliver mere bevidste om at design også kan være med til at udvikle strategiske forretningsmuligheder.

Det jeg ser, som spirer lige nu, er design som del af organisationsudvikling, hvor virksomheder, der arbejder med designtænkning, også aktivt arbejder på at gøre det til en integreret del af hele virksomheden. Ikke kun for nogle få medarbejdere eller en særlig afdeling, men for alle i hele virksomheden, fordi de kan se at designtænkningen gør dem dygtigere og mere konkurrencedygtige”.