Sommeren over vil vi offentliggøre nogle mini-interviews, foretaget af HAUs bestyrelsesmedlemmer her på siden. Interviewet af Benjamin Rasmussen er lavet af bestyrelsessuppleant Karina Sørensen. Hun er dimiteret fra SDU som cand. mag. i Designledelse. Karina er som suppleant i HAUs bestyrelse med til adhoc at dække opgaver i bestyrelsen, hvor der er brug for.

MINI-INTERVIEW 4/ Benjamin Rasmussen, marketingsanvarlig miniBOOSTER Hydraulics A/S

HAU Netværksforening for designstudierne HAUnetwork SDU Kolding Mini-interview Benjamin Rasmussen

"Design som strategi er i min optik noget som virksomheder fremtidigt bør forholde sig noget mere til, fordi det kan skabe vækst på bundlinjen"

 

Hvem er du?
"Mit navn er Benjamin Rasmussen, og jeg arbejder som marketingansvarlig hos miniBOOSTER Hydraulics A/S i Sønderborg. Jeg afsluttede min kandidatuddannelse i Designledelse på SDU i Kolding i 2017. Til dagligt er jeg bosiddende i Aabenraa, Sønderjyllands perle, hvilket betyder, at jeg har 30 minutters kørsel til arbejde hver dag."

 

Hvad er design for dig?
"Design for mig er mange ting. Min hverdagsforståelse af design retter sig mod produkter, og hvordan de bliver formet og designet, hvormed vi som forbrugere får lyst til at købe det enkelte produkt.
Min faglige forståelse af design rummer en mere dybdegående vinkel, hvor design kan anvendes som proces og strategi. Design kan i min optik anvendes på flere forskellige måder alt efter konteksten. F.eks. har jeg i studietiden haft utrolig stor glæde af at anvende design som proces i projekter for forskellige virksomheder. Design har gjort det muligt at åbne op for en masse gode tanker og værktøjer, hvilket i idegenereringsprocesser har skabt et effektivt resultat til gavn for den enkelte virksomhed. Design som strategi er en del sværere at arbejde med, fordi det kræver en stor viden om, hvad design kan og hvad designprocesserne i den enkelte virksomhed er i stand til. Design som strategi er i min optik noget som virksomheder fremtidigt bør forholde sig noget mere til, fordi det kan skabe vækst på bundlinjen.
"

 

Hvordan arbejder du med design?
"I min nuværende stilling arbejder jeg ikke direkte med design, fordi virksomheden ,jeg arbejder i, arbejder rigidt med produktionsprocesser og ikke mindst markedsføringen heraf.
Dog anvender jeg design indirekte, når der skal idegenereres på nye projekter og strategier, fordi det er med til at skabe fun
dament for iderige aspekter fremadrettet."

 

Hvilket design vil du fremhæve som et eksempel på et godt design?

"Et godt design kan være mange ting. Et godt design kan b.la. være et stærkt visuelt brand, et stærkt set-up, et godt event, en god strategi. Typisk kommer disse forskellige udfald udfra designprocesser eller workshops, som har været med til at forme ideer, produkter eller lign.
Arla er blandt utroligt gode til at anvende workshops, som har skabt deres produkter, eller ideer og holdninger fra brugeren, som så kan anvendes til effektiv produktskabelse og viden til fremtidig værdi og vækst.
"

Til de mere proces orienterede: hvilken designproces vil du fremhæve, som et eksempel hvor design har gjort en forskel?
"I forhold til designprocessen, vil jeg nævne Arla´s måde at håndtere og anvende en designproces på – historien kommer her nedenstående.
På tredje semester fik jeg og 4 andre studerende til opgave at indhente viden om Kolding Kommunes borgere i forhold til affaldssortering med henblik på at blive mere effektive.
Som inspiration deltog en af studiekammaraterne i en produktudviklingsproces hos Arla, hvor hun i en workshop med andre studerende skulle idégenerere på forskellige produkter. I denne workshop blev deltagerne fordelt ud på forskellige befolkningsgrupper ud fra alder, uddannelse og familiesammensætning. Deltagerne skulle i grupper ind i tre forskellige rum, hvor der skulle idegenereres på tre forskellige produkter, og derudover give feedback på måden at håndtere forskellige interne processer på i Arla.
- I denne designproces sørger Arla for at inkludere brugeren – altså brugdrevet innovation – det koster ikke Arla andet end et par biogafbilletter, og de får virkelig en stor viden ved at benytte sig af brugeren. Dernæst kan man så stille sig selv det spørgsmål: ”Ved brugeren i virkeligheden, hvad de gerne vil have – og hvordan tænker man så ud af boksen for at udfordre brugeren/kunden?”
Arla kan netop bruge disse informationer til mange ting – først og fremmest til at kende brugerens behov, dernæst til at udfordre i udviklingen af fremtidige produkter.
"


Hvor finder du inspiration til dit arbejde med design?
"Inspirationen til arbejdet med design får jeg først og fremmest fra min erfaring under studiet med de forskellige designprocesser. Dernæst er designskolens metodekort også et effektivt værktøj, fordi den rummer en række forskellige metoder til at udvikle på et produkt og få ideer.
Endvidere er bogen fra Lidtka & Ogilvie* også en god inspirationskilde, fordi der er en mere specifik beskrivelse af de forskellige faser, og hvad der er relevant at tilegne sig viden om i de forskellige faser."


Hvilke fremtidige udfordringer tænker du design skal eller kan være med til at løse?

"Design kan være med til at løse mange forskellige udfordringer – En af de udfordringer som jeg synes design kan hjælpe med, er at åbne op for rigide organisationer og virksomheder, hvor man har en ide om, at vækst sker gennem besparelser. I min optik sker vækst også ved at tænke ud af boksen, og tænke designprocesser ind.

  • Kan man anvende brugeren i en større grad, i stedet for at ansætte eksterne konsulentbureauer som koster spidsen af en Jetjager?
  • Kan man anvende interne designprocesser og workshops, hvor hver afdeling og medarbejder får mulighed for at bidrage til virksomhedens fremtidsplaner og måden at gøre ting på – glade medarbejdere skaber effektivitet – effektivitet = vækst på bundlinjen."

 

* Liedtka, Jeanne og Ogilvie, Tim. "Designing for Growth - a design thinking tool kit for managers". 2011, Columbia Business School Publishing.