Sommeren over offentliggører vi her på siden nogle mini-interviews, foretaget af HAUs bestyrelsesmedlemmer. Interviewet af Thomas Dickson er lavet af bestyrelsesmedlem Louise Werge, uddannet designer og cand.mag. i designledelse.

MINI-INTERVIEW 7/ Thomas Dickson, creative director og designforfatter

HAU Netværksforening for designstudierne HAUnetwork SDU Kolding Mini-interview Thomas Dickson

"Vi skal indstille os på at designe et fundamentalt nyt samfund og skabe en helt ny verdensorden"

 

Hvem er du og hvordan arbejder du med design? 

"Jeg hedder Thomas Dickson og er oprindeligt uddannet indenfor industriel design fra Kunstakademiets Arkitektskole og med afstikkere til Art Center College of Design i Los Angeles og Journalisthøjskolen i Århus. Jeg arbejder i dag stadig med design, men i høj grad også med kommunikation ved at skrive bøger, artikler og holde forelæsninger/foredrag.".

"Jeg finder løsninger ved først at undersøge det eksisterende og finde ud af, hvorfor det er, som det er, derefter arbejder jeg mig frem til, hvordan det burde være. Resten er eksekvering. Jeg plejer at kunne komme ret langt med to ord: ’Hvorfor’ og ’Hvordan’. Ved at blive ved at stille spørgsmålet ’Hvorfor’, kan man finde ud af, hvad der er galt og på hvilket niveau, det virker mest plausibelt at løse opgaven på, uanset om det er en musefælde eller et skattesystem, der skal designes. Når man har fundet ud af ’Hvorfor’, så kan man finde ud af ’Hvordan’ med alle de kendte (og mere ukendte) designmetoder."

 

Hvad er design for dig?

"Design er at forme vores verden og vore redskaber, så de passer os bedst muligt, eller som Charles Eames ville sige det: ”One could describe design as a plan for arranging elements to accomplish a particular purpose”. Jeg vil også sige, at design både har en problemløsende/intellektuel og en æstetisk/emotionel side, og begge er vigtige.".

 

Hvilket design vil du fremhæve som et godt eksempel på, hvad design kan?

Der er rigtig mange forskellige gode designs derude. Jeg plejer at fremhæve Kevi-hjulet som et eksempel på et design, der både løser et problem godt og har forbedret det æstetiske udtryk af de eksisterende kontorhjul betydeligt."

 

Hvor finder du inspiration til dit arbejde med design?
Overalt i verden, hvor der er problemer, som kan tackles med en designers metoder.


Hvilke fremtidige udfordringer tænker du, design skal eller kan være med til at løse?

Design kan være med til at løse et uhyre stort antal udfordringer. Vi lever i en verden, der for øjeblikket er præget af nogle enorme problemer, som jeg mener design kan være med til at gøre noget ved. Problemet er til dels, at vi har en tendens til at angribe problemer sådan, som de fremstår umiddelbart. Vi søger ofte ikke i dybden og foretager en fundamental analyse af årsagerne til, hvorfor noget virker dårligt. Derfor bliver vore svar ofte til lapperier og design af endnu flere gadgets, der skal gøre det ud for reelle løsninger.

Klimaudfordringen, for bare at tage et godt eksempel, skal tackles ved, at vi går til ondets rod, nemlig vores måde at producere varer og forbruge ressourcer på i den store skala. Først når vi begynder at stille fundamentale spørgsmål om, hvorfor noget er, som det er, kan vi begynde at gøre noget seriøst ved det. At 10 % af den vestlige befolkning med dårlig samvittighed køber en el-bil og spiser en bøf mindre flytter slet ikke nok. Vi skal indstille os på at designe et fundamentalt nyt samfund og skabe en helt ny verdensorden."