HAU’s Persondatapolitik

HAU – Netværksforeningen for Designstudierne er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

HAU – Netværksforeningen for Designstudierne

CVR-nr.: 35935762

E-mailadresse: info@haunetwork.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger samt hvilke typer/kategorier af oplysninger vi indsamler:

Når du melder dig ind i foreningen
Når du tilmelder dig et arrangement
Fotos til arrangementer
Dine rettigheder
Når du melder dig ind i foreningen

Når du melder dig ind i foreningen beder vi dig oplyse følgende:

  • Navn
  • Email
  • Telefonnummer
  • Postnummer
  • Medlemstype/uddannelsesniveau
  • Uddannelse
  • Uddannelsesstart og forventet afsluning

Det er kun kassereren, formanden samt den ansvarlige for udsendelse af nyhedsbreve, der har adgang til medlemsoplysninger. Dine personoplysninger videregives ikke til tredjepart.

Formålet med indsamling af dine personoplysninger er at sikre, at vi har en ajourført medlemsdatabase, samt at vi kan komme i kontakt med vores medlemmer. Herudover ønsker vi i HAU, at målrette vores arrangementer til medlemmerne. Det er derfor relevant at have en oversigt om medlemstyper.

HAU ønsker løbende at føre statistik over, hvilke medlemstyper der deltager på hvilke arrangementer. Som medlem har du til enhver tid mulighed for at frasige dig dette.

Når du melder dig ind i HAU gælder dit medlemskab i 12 måneder. Vi opbevarer dine personoplysninger i 14 måneder eller indtil udmeldelse. Ved fornyelse af medlemskab skal du oplyse dine personoplysninger på ny.

Når du tilmelder dig et arrangement

Når du tilmelder dig et arrangement beder vi dig oplyse følgende:

  • Navn
  • Email
  • Telefonnummer

Foruden det pågældende billetsystem deler vi ikke dine personoplysninger med andre parter. HAU tager ikke ansvar for det pågældende billetsystems databehandling.

Formålet med indsamling af dine personoplysninger er at sikre, at vi har en ajourført tilmeldingsliste, samt at vi kan komme i kontakt med dig vedr. arrangementet. Eksempelvis i forbindelse ændringer eller aflysning.

Vi opbevarer dine personoplysninger før, under og kort efter arrangement. En nærmere tidsbestemmelse kan ikke angives, i det det afhænger af arrangementets type.

Fotos til arrangementer

Vi tager billeder til vores arrangementer til markedsføringsbrug på vores hjemmeside samt vores sociale medie platforme.

Du har til arrangementet mulighed for at frabede dig at blive fotograferet. Ligesom at du til hver en tid kan henvende dig, for at få fjernet et billede, hvor du er på. Denne information oplyses også til arrangementerne.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet:

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning:

Dette er 1 version af HAU – Netværksforeningen for designstudiernes persondatapolitik skrevet d. 16.05.18

Kontakt

Kontakt vedrørende vores databehandling bedes rettet til formand, Freja Rosengreen Jørgensen på:

info@haunetwork.dk

Menu

Samarbejde med kursusvirksomheden MindRocket.dk

Vi arbejder sammen med mange forskelligartede virksomheder. Et af de måske mere specielle samarbejder vi har, er med kursusvirksomheden MindRocket. Årsagen til at vi kalder det specielt, er pga. det måske falder lidt ude for nummer i forhold til hvad vi normalt beskæftiger os med på designstudierne. MindRocket er ejet af marketingbureauet RiverOnline.dk og Jysk Fynske medier (Danmarks næst største mediehus, som bl.a. ejer JydskeVestkysten).

MindRocket byder ind med særlige kurser til vores medlemmer inden for onlinedisciplinen i Søgemaskineoptimering (SEO), Google Ads, Facebook annoncering og relaterede emner inden for digital markedsføring. Samarbejdet resulterer i, at vores medlemmer kan nyde godt at særlige kurser – specifikt konstrueret til HAU medlemmernes opgaver ude i erhvervslivet, hvor flere arbejder med fx sociale medier. Det betyder, at vores medlemmer har en grundlæggende all-around forståelse for nogle af de mekanismer som er centrale for en god online tilstedeværelse. Derfor, skal der opgraderes på ens digitale skills, så kan vi bestemt anbefale dig at kigge nærmere her.

En særlig tak

En særlig tak skal gå til Søren Borgstrøm, som er forhenværende kandidatstuderende på Syddansk Universitet. Til trods for, at han færdiggjorde sine studier i 2016, forsætter han med at hjælpe de frivillige kræfter på universitet med sin viden om det digitale område.

Søren har foruden at stå for vores samarbejde med MindRocket, afviklet kurser for vores medlemmer og stået for udviklingen af vores nuværende website i samarbejde med vores team af frivillige. Vi ved, at han bruger åndsvagt mange timer på den slags frivilligt arbejde, så at skrive et pænt ord om hans arbejde var det mindste vi kunne gøre!

Når Søren ellers ikke arbejder på andre folks ting (læs: vores), så ved vi at han sidder og brygger på sitet eget lille website i det smug, på sorenborgstrom.dk. Det handler meget om sociale medier, it-sikkerhed og generelle emner inden for det digitale område. Maybe worth a look-see?

Claus Rump fra MindRocket.dk

Claus Rump | Chef for MindRocket.dk
SEO Specialist

Billede af Søren Borgstrøm

Søren Borgstrøm | Adjunkt i E-handel ved Erhvervsakademi Aarhus
Kandidat i Webkommunikation (Cand.it)