Samarbejde med DSR

I HAU vil vi gerne stimulere samarbejdet mellem designuddannelserne OGSÅ på tværs af uddannelsesinstitutioner. Det er på den måde vi udvider vores designnetværk.

Selvom HAU er domineret af medlemmer med relation til SDU , har vi også et brændende ønske om at favne de studerende og dimittender fra Designskolen Kolding. Man hører altid at netværk er vigtigt, men specielt inden for designfeltet er netværk særligt vigtigt for den videre færd på jobmarkedet. De forskellige uddannelsesinstitutioner giver deres studerende faglige kompetencer inden for meget forskellige områder, men er fælles om det helt centrale, nemlig design.

Det er vores drøm i HAU, at de studerende fra de to uddannelsessteder i Kolding kan få endnu mere gavn af hinandens netværk, viden og kompetencer. Det er jo den virkelighed der venter på den anden side af studielivet, når erhvervslivet rigtigt begynder.

Et nyt og bedre samarbejde

Vi vil i HAU gerne være med til at facilterer og støtte netværket mellem designstuderende på SDU og Designskolen i Kolding. Det har vi hidtil gjort gennem vores forskellige netværksarrangementer og kompetenceudviklingskurser. Vi har tidligere afholdt filmaftner i samarbejde med Designskolens fredagsbar Slottet, men vi tror også på, at der er potentiale for langt bedre samarbejde.
I den forbindelse har vi taget kontakt til nogle yderest ambitiøse og engagerede studerende fra Designskolen, som ligeledes er meget interesseret i at udbrede netværket uddannelserne imellem, da der her er stort potentiale for kompetence og vidensdeling, som gavner alle parter.

HAU vil i fremtiden arbejde på bedre synlighed på Designskolen, og være til stede til åbent hus arrangementer, julemarked og studiestart på skolen. Derudover vil vi være med til at etablere en bedre kommunikation, for derved at få bedre kendskab og forståelse for behov og ønsker hos de studerende på Designskolen.

Følg med på facebook, her vil vi løbende lægge arrangementer op og dele indslag fra Designskolen.

Nye og spændende arrangementer   

Vi arbejder i øjeblikket sammen med vores repræsentanter fra Designskolen for at få arrangeret nogle spændende events, som er relevante for begge uddannelsesinstitutioner og som kan give anledning til at netværk og vidensdeling mellem studerende med forskellige uddannelsesbaggrund.

Menu